Warunki Najmu

TABELA OPŁAT DO OGÓLNYCH WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW
LP. Kwoty netto Kwoty brutto
1. Opłata za uzupełnienie przy zwrocie pojazdu brakującego paliwa do pierwotnej ilości – ilość litrów

Brakującego paliwa obliczona na podstawie wskaźnika poziomu paliwa i pojemności zbiornika paliwa.

6,00 PLN za litr + 50,00 PLN 7,38 PLN za litr + 61,50 PLN
2. Wydanie/zwrot samochodu w siedzibie Wynajmującego poza godzinami pracy ( pozaponiedziałek –

Piątek 8:00-18:00, sobota 8:00-14:00)

50,00 zł 61,50 zł
3. Podstawienie lub odbiór pojazdu w godzinach pracy ( poniedziałek – Piątek 8:00-18:00, sobota

8:00-14:00) do 20km od siedziby Wynajmującego.

40,00 zł 49,20 zł
4. Podstawienie lub odbiór pojazdu w godzinach pracy ( poniedziałek – Piątek 8:00-18:00, sobota

8:00-14:00) ponad 20km od siedziby Wynajmującego.

4,00 zł za km dojazdu 4,92 zł za km dojazdu
5. Podstawienie lub odbiór pojazdu poza godzinami pracy ( poza poniedziałek – Piątek 8:00-18:00, sobota 8:00-14:00) do 20km od siedziby Wynajmującego. 100,00 zł 123,00 zł
6. Podstawienie lub odbiór pojazdu poza godzinami pracy ( poza poniedziałek – Piątek 8:00-18:00, sobota 8:00-14:00) ponad 20km od siedziby Wynajmującego. 100,00 zł + 4,00 zł za km dojazdu 123,00 zł + 4,92 zł za km dojazdu
7. Opłata administracyjna za obsługę mandatów, kar i innych opłat przesłanych lub przekazanych Wynajmującemu. 100,00 zł każdorazowo 123,00 zł każdorazowo
8. Holowanie samochodu niesprawnego lub uszkodzonego wykonywane przez Wynajmującego lub jego podwykonawcę. 7,00 zł za km, min. 250,00 zł 8,61 zł za km, min. 307,50 zł
9. Opłata za zwrot brudnego na zewnątrz lub wewnątrz samochodu osobowego. 50,00 zł 61,50 zł
10. Opłata za zwrot brudnego samochodu dostawczego, specjalistycznego 100,00 zł 123,00 zł
11. Opłata za zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku 250,00 zł 307,50 zł
12. Opłata za załamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w samochodzie. 400,00 zł 492,00 zł
13. Opłata za używanie Pojazdu do uruchamiania innych pojazdów, holowania innych pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych rzeczy lub przekraczanie dopuszczalnej ładowności Pojazdu oraz używania Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, niedopuszczonych do ruchu drogowego; 500,00 zł 615,00 zł
14. Opłata za używanie Pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach, oraz do nauki jazdy 1000,00 zł 1230,00 zł
15. Opłata za złamanie zakazu przewożenia zwierząt 250,00 zł 307,50 zł
16. Opłata za uszkodzenie lub utratę każdego kołpaka oraz uszkodzenie felgi stalowej 100,00 zł 123,00 zł
17. Opłata za uszkodzenie, zgubienie tablicy rejestracyjnej, naklejki rej. na szybie, uszkodzenie, zgubienie lub utratę dokumentów samochodu. 500,00 zł 615,00 zł
18. Opłata za uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu 1000,00 zł 1230,00 zł
19. Nieuprawniony wyjazd za granicę RP 1000,00 zł 1230,00 zł
20. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub Użytkownika 2000,00 zł 2460,00 zł
21. Zdalne wyłączenie pojazdu ze względu na zadłużenie 1000,00 zł 1230,00 zł
22. Odholowanie pojazdu ze względu na zadłużenie, do siedziby MSM Technic Paulina Szprejda 1500,00 zł + przelicznik kilometrów zgodnie z OWUN 1845,00 zł + przelicznik kilometrów zgodnie z OWUN